اعتبار بخشی به احساسات کودکان

دوره معجزه بازی به شما کمک می‌ کند اقتدارتان را به عنوان والد در رابطه با کودک تان به دست بیاورید. مجموعه ای از تکنیک ها را می آموزید که در زمان بدرفتاری های فرزندتان می توانید از آن ها استفاده کنید. دیگر نیازی به دعوا و فریاد با کودک نخواهید داشت. می توانید مهارت های مهمی را در فرزندتان تقویت کنید از جمله تاب آوری، حل مساله، خودکنترلی، خلاقیت، ارتباط موثر و… در نهایت وقتی مجهز به ابزارها می شوید، ارتباط با فرزندتان بهبود می‌ یابد و احساس کارآمدی بیشتری خواهید داشت.

برای مشاهده وبینار به اپلیکیشن فارگو مراجعه نمایید.