الگویی شایسته از صداقت برای کودکان باشید

الگویی شایسته از صداقت برای کودکان

الگویی شایسته از صداقت برای کودکان باشید

بودن الگویی شایسته از صداقت برای کودکان منو یاد یه خاطره‌ ی بامزه از پدرم میندازه، که حدودای ظهر نشسته بودیم تلویزیون تماشا می‌ کردیم. تلفنِ پدرم زنگ خورد، یه نگاهی به‌ ما کرد و گفت ساکت باشید. بعد تلفنش رو جواب داد و گفت “من الان جلسه‌ هستم، بعدا باهاتون تماس می‌ گیرم”، بعد قطع کرد و تلویزیون‌ دیدنمون رو ادامه دادیم.

کودکان مانند رادیو می‌ مانند هر آنچه که از دیگران به‌ خصوص والدین می‌ بینند را ضبط می‌ کنند و عیناً آن را انجام می‌ دهند پس باید سعی کنید در مقابل کودکان رفتار مناسبی داشته باشید.

حتماً تا به‌ حال دیده‌ اید که کودک شما تلفن را برمی داره و شروع به صحبت کردن می‌ کنه و دقیقاً کلمات و جملاتی استفاده می کنه که از شما یاد گرفته و حتی شما تعجب می‌ کنید که اینارو از کجا یاد گرفته؟ و این جا دقیقاً همان جایی است که به این‌ که کودکان مانند رادیو می‌ مانند پی می‌ بریم. برای همین ما بزرگ ترها باید مواظب کلمات، جملات، اعمال و رفتارهایمان باشیم که به‌ کار می‌ بریم چون ما داریم توسط کودکان رصد می‌ شویم و آن‌ ها مانند آینه می‌ مانند هرکاری ما انجام دهیم همان کار را عیناً انجام می‌ دهند پس باید مراقب کوچک‌ ترین کارهایی که از ما سر می‌ زند باشیم.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید