آموزش مهارت تشخیص هیجانات به کودکان چه‌قدر اهمیت دارد؟

آموزش تشخیص هیجانات به کودکان

آموزش مهارت تشخیص هیجانات به کودکان باید از سنین پایین و از کودکی آغاز شود.

 

 

 تشخیص هیجانات یکی ‌از مهارت‌های شناختی کودک است که اپلیکیشن هانا در قالب چندین شاخصه، به پرورش ادراک‌ِ فضایی کودکان پرداخته است.

تشخیص هیجانات یکی‌از مهارت‌های شناختی کودک است و برای همین آموزش مهارت تشخیص هیجانات به کودکان بسیار مهم می‌باشد و باید به آن توجه شود. 

تقویت مهارتت شخیص هیجانات باعث می‌شود فرزندتان هم در کودکی و هم در بزرگسالی هنگامی که با مشکلی روبرو می‌شود یا با رویدادی که انتظارش را ندارد مواجه شود و یا در شرایطی قرار می‌گیرد که باید احساس و هیجانات درستی از خود نشان دهد بهترین و درست‌ترین هیجان را از خود نشان دهد.

هیجان پدیده‌ای است که اگر به‌درستی انجام شود حتی به بقا هم کمک می‌کند ولی اگر آن‌ها را به درستی استفاده نکنیم برای ما و حتی نسل‌های آینده دردسرساز می‌شود.

نکته‌ای که باید به آن توجه کنیم این هست که نباید هیجانات خود را سرکوب کنیم و این مهم را به کودکان خود هم یاد دهیم.

 مهم این است که به فرزند خود یاد دهیم هیجاناتش را جه‌وقت و چگونه بروز دهد و از سرکوب کردن آن‌ها بپرهیزد.

اپلیکیشن هانا به تقویت و افزایش این مهارت پرداخته است.
دانلود از طریق سایت هانا که در بیوی اینستاگرام آمده است.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید