شهامت بخشیدن به کودک حین انجام کارها

شهامت بخشیدن به کودک حین انجام‌‌کارها

شهامت بخشیدن به کودک حین انجام‌‌کارها منو یاد موقعی می‌ندازه که می‌خواستم برای اولین بار سوار دوچرخه شمو دوچرخه‌سواری یاد بگیرم.

خوب یادمه که وقتی می‌خواستم دوچرخه سواری یاد بگیرم اول با چرخ‌های کمکی شروع کردم بعد یه مدت پدرم گفت حالا وقتشه که دیگه بدون این چرخ‌ها دوچرخه‌سواری کنی و پیاده شدم و پدرم چرخ‌های کمکی‌رو باز کرد؛ خیلی استرس داشتم و مقاومت کردم ولی بالاخره با اصرارهای پدرم سوار دوچرخه‌ شدم و به‌دفعات افتادم زمین و هردفعه نگاهش می‌کردم که بگه اصلاً تو یاد نمی‌گیری بی‌خیال شو ولی می‌گفت تو می‌تونی، ادامه بده. از یه جایی به بعد یه احساس شجاعت به‌من دست داد و شروع کردم به رکاب زدن و رکاب زدن و رکاب زدن … !

شهامت بخشیدن به کودک موقعی که داره کاری انجام میده مخصوصاً اگه برای اولین بار می‌خواد چیزی را یاد بگیره بسیار حائز اهمیت هست. این‌کار باعث می‌شود که هم آن فعالیتو درست و خوب انجام دهد هم اعتمادبه‌نفس او افزایش پیدا کنه و یا تقویت شود.

شهامت بخشیدن به کودک حین انجام‌‌کارها گاهی از تشویق بعد از انجام مهم‌تر هست و ما نباید همیشه فقط به تشویق فکر کنیم. گاهی لازم است که قبل انجام کار و یا حین کار به او جسارت و شجاعت انجام آن کار را به او بدهیم.

 

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید