راست‌گویی‌ کودک را تشویق کنید

راست‌گویی‌های کودک را تشویق و تأیید کنید

 

راست‌گویی‌ کودک را تشویق کنید.
چرا ما به موضوع راست‌گویی‌ کودک را تشویق کنید رسیدیم ؟ چند روز پیش یکی از دوستانم تعریف می‌کرد که وارد اتاق دختر ۳ ساله‌اش شده و با نقاشی روی دیوار مواجه شده و ماژیک هم در دست دخترش است . بعد از او می‌پرسد که تو روی دیوار نقاشی کشیده‌ای؟دخترش جواب داده است که نه سارا(عروسکش) کشیده. دوستم هم او را به‌خاطر دروغ‌گویی‌اش دعوا کرده . اما بهتر نبود به‌جای سؤالی که خودش جوابش را می‌دانست به کمک کودک راه‌حلی برای پاک کردن نقاشی از روی دیوار پیدا می‌کرد؟؟!
داشتیم فکر می‌کردیم که  اگه وقتی کودک به ما حقیقت را بگوید حتی کار غلطی انجام داده باشد او را تشویق و تأیید کنیم دفعات بعد اگر از کودک این سؤال‌ها بپرسیم به ما دروغ نخواهد گفت حتی اگر آگاه باشد که کار درستی انجام نداده است و کار اشتباهی بوده است.
سعی کنید سؤالی از او نکنید که خودتون جواب آن را می‌دانید و او را وادار به دروغ گفتن می‌کنید.
مثلاً من اگر جای دوستم بودم به فرزندم می‌گفتم می‌دونم که این کارو شما انجام دادی ولی اشکال نداره بیا به‌جاش با هم‌دیگه از روی دیوار نقاشی‌هارو پاک کنیم و یه کاغذ به دیوار بچسبونیم که هر‌موقع خواستی روی دیوار نقاسی بکشی روی این کاغذ نقاشی خوشگل برامون بکشی.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید