سؤالاتی که خودتان پاسخ آن‌ها را می‌دانید از کودک نپرسید

سؤالاتی که خودتان پاسخ آن‌ها را می‌دانید از کودک نپرسید

چند روز پیش یکی از دوستانم تعریف می‌کرد که وارد اتاق دختر ۳ ساله‌اش شده و با نقاشی روی دیوار مواجه شده و ماژیک هم در دست دخترش است . بعد از او می‌پرسد که تو روی دیوار نقاشی کشیده‌ای؟دخترش جواب داده است که نه سارا(عروسکش) کشیده. دوستم هم او را به‌خاطر دروغ‌گویی‌اش دعوا کرده . اما بهتر نبود به‌جای سؤالی که خودش جوابش را می‌دانست به کمک کودک راه‌حلی برای پاک کردن نقاشی از روی دیوار پیدا می‌کرد؟؟!
نپرسیدن سؤالاتی که جوابش را می‌دانید باعث می‌شود که او به شما دروغ نگوید و راست‌گویی را در او پرورش دهید.

این‌گونه سؤالات نه‌تنها شما را به جواب نمی‌رساند بلکه دروغ‌گویی را در او افزایش میدهد پس با نپرسیدن سؤالاتی که جوابش را می‌دانید صداقت و راست‌گویی را در او پرورش و افزایش دهید.

همین راه‌کارهای ساده می‌تواند در تقویت و افزایش مهارت‌های کودک مؤثر باشد پس از انجام دادن آن‌ها دریغ نکنید و با انجام دادن این راه‌حل‌های ساده و کوچک آینده‌ای بهتر برای کودکانتان رقم بزنید.

همان‌طور که می‌دانید صداقت و راستگویی ارزش زیادی در خانواده و اجتماع دارد به همین‌علت توجه به آن و تلاش برای پرورش و تقویت آن بسار حائز اهمیت برای همه می‌باشد و اگر همه به آن توجه کنیم و کودکانمان را صادق بزرگ کنیم در آینده در اجتماع به مشکلات کمتری برمی‌خوریم.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید