یکی از عوامل تأثیرگذار بر مهارت دوست‌یابی

عوامل تأثیرگذار بر مهارت دوست‌یابی

مسئله‌ای که خودمون خیلی دغدغشو داشتیم‌ و دل‌مون می‌خواست در‌موردش حرف بزنیم مسئله‌ی سلام کردن و اجبار در موقعیت است .همان‌طور که می‌دونیم یکی از عوامل تأثیرگذار بر مهارت دوست‌یابی همین مجبور نکردن کودک به ارتباط برقرار کردن با دیگران می‌باشد.
چندبار تا‌حالا براتون این اتفاق افتاده است؟!

همه‌‎ ما وقتی بچه بودیم و جایی وارد می‌شدیم و یا حتی کسی‌رو می‌دیدیم اولین کاری که باید می‌کردیم سلام کردن بود. خیلی از مواقع ما قصد سلام کردن داشتیم ولی فرصت به ما نمی‌دادن. پدر و مادرامون سریع بهمون می‌گفتن به خاله سلام کردی یا جواب سلام عمورو دادی؟ این‌جا دو حالت داشت یا مجبو بودیم و سلام می‌کردیم یا لج می‌کردیم و صاف وایمیسادیم نگاه می‌کردیم دیگه اگه خیلی زرنگ بودیم جوری نشون می‌دادیم که مثلاً متوجه نشده‌ایم. درهرصورت اون روزها گذشته و ماها الاً خودمون مادر یا پدر شدیم ومی‌دونیم که نیاید فرزندان خود را مجبور به کاری حتی سلام کردن بکنیم.

برای همین می‌گیم که یکی از عوامل تأثیرگذار بر مهارت دوست‌یابی مجبور نکردن او به برقراری ازتباط می‌باشد.

پس اگر از این به بعد اگر با کودک خود در خیابان بودید و کسی را دیدید شما به او سلام کنید ولی کودک خود را مجبور به سلام کردن نکنید.

 

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید