آموزش صداقت و شجاعت به فرزندم

آموزش صداقت و شجاعت به فرزندان

 صداقت مساله‌ای است که در فرهنگ ما ایرانی‌ها مورد تاکید قرار می‌کیرد ولی از بعد روان‌شناختی منابع محدودی راجع‌به صداقت وجود دارد که در این مقاله راه‌های آموزش صداقت و شجاعت به فرزندان را یاد خواهید گرفت .

بهترین راه‌کار برای آموزش صداقت و شجاعت به فرزندان چیست؟

از ابتدای دوره رشد کودک‌تان با او در مورد ارزش صداقت در خانواده صحبت کنید. به آن‌ها بگویید که این برای همه ی شما خیلی مهم است که بتوانید همیشه به هم‌دیگر برای شنیدن حقیقت حتی اگر سخت باشد اعتماد کنید.

وقتی از کودک می‌پرسید “تو با ماژیک روی دیوار آشپزخانه خط کشیدی؟” در این حالت حتی اگر هنوز ماژیک در دست کودک باشد بازهم واکنش منفی خواهد بود. درحقیقت سؤال شما اورا به دروغ‌گویی واداشته است. در اینجا می‌توانید به کودک بگوئید “چه بد شد که روی دیوار خط کشیدی بهتر هستش به کمک هم اونو پاک کنیم و فکر جدیدی برای نقاشی‌های دیوار کنیم” . این‌گونه صحبت کردن کودک را تشویق به راستگوئی و چاره‌جویی برای حل مشکل می‌کند.

شما کودک خود را بیشتر تشویق می‌کنید یا تنبیه ؟؟

این عمل شما او را به راستگوئی‌های بیشتر تشویق می‌کند. در نظر داشته باشید دراین‌گونه موارد هیچ‌گاه با خشم؛عصبانیت و ناراحتی با کودک رفتار نکنید زیرا او را به سوی دروغ‌گویی و کتمان حقیقت سوق می‌دهید.

والدین عزیز آیا خودتان فرد صادقی هستید؟

بهترین راه برای آموزش رفتار صادقانه و شجاع بودن به فرزندان اینست که پدر‌ومادرها و اعضای خانواده خودشان سعی کنند این‌گونه رفتارها را در عمل به کودکان‌ نشان دهند و باهم روراست باشند.

مطالب بیشتر در مورد آموزش‌های کودکان در بخش آخرین مطالب سایت سروهانا موجود است.

 

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید