دستاوردهای هانا


گواهی رونمایی از پوستر بازی هانا از جشنواره بازی های جدی سال 1398

 

منتخب جشنواره بازی های جدی سال 1398 بعنوان بازی آموزشی اجتماعی و پیشگیرانه از وقوع جرم

 

دستاوردها

دیدگاهتان را بنویسید