بازی هانا - هانا - هانا گیم - hana game
سلام!
_

 هانا یک بازی روانشناسی برای کودکان

کودکان بازی کردن را دوست دارند

ویژگی های «هانا» :

 • بهبود و تقویت عملکرد مغز
 • تقویت مهارت‌ های شناختی کودکان
 • تسریع و تعمیق روند یادگیری تحصیلی
 • آموزش مفاهیم پایه
 • آموزش دانش عمومی، اجتماعی
 • ماهیت سرگرمی و تفریحی بودن
 • ارتقاء مهارت حل مسئله
 • کاربردی و چندجانبه نگر
 • اقتصادی و اثربخش
 • ارائه گزارش و بازخورد از مولفه های مهارت شناختی، مهارت یادگیری، مفاهیم پایه
_

خصوصیات بازی هانا 

آنچه در کنار بازی کردن محیا شده است

_
بازی هانا - هانا - هانا گیم - hana game

گزارش مخصوص والدین

پس از آن‌ که کودک مراحلِ بازی را طی می‌ کند، اپلیکیشن بازیِ هانا، یک گزارش اولیه به خانواده‌ ها می‌ دهد. این گزارش، نشان‌ دهنده‌ی وضعیت شناختیِ کودک است، این‌ که در چه مؤلفه‌ هایی توانمند و در چه شاخصه‌ هایی نیازمند بهبود و تقویت است. پس از ارائه اولین گزارش، خانواده‌ ها نسبت به وضعیت شناختیِ کودکشان آگاهی می‌ یابند.  

بازی هانا - هانا - هانا گیم - hana game

ارتقاء گام به گام

کودک با پشت سر گذاشتن مراحل بازی و اتمام هر کدام، علاوه بر حس موفقیتی که پیدا می کند، مطالبی که مناسب سن خودش بوده را فرا می گیرد، با جهان پیرامون خود و مخلوقات دیگر آشنا شده و مشتاق به پیشروی مراحل دیگر می شود.

بازی هانا - هانا - هانا گیم - hana game

غنی سازی محیط کودک

هانا، یک فرایند سرگرمی است. کودک، مشغول بازی‌ کردن بوده در حالیکه مهارت‌ های شناختیِ خود را تقویت می‌ کند. امروزه، روش‌ های غیرمستقیمِ غنی سازی محیط کودک بیش‌ از‌ پیش کارا، سودمند و اثربخش است. اپلیکیشن بازیِ هانا، موجب تسریع و تعمیق روندِ یادگیری برای کودکان سه تا هشت ‌سال م ی‌شود؛ و از همه مهم‌ تر، موجب یک بهبود و تغییرِ پایه‌ ای می‌ گردد.

2

دانش عمومی اجتماعی

4

مفاهیم پایه

1

مهارت های شناختی

3

مهارت یادگیری تحصیلی

تحلیل و آنالیز
_

گزارشات تحلیلی هانا

گزارشات رفتار سنجی کودکان حین بازی

 • تحلیل حیطه های روانشناختی کودکروانشناسان سروهانا با تحلیل حیطه های مهارت شناختی ، دانش عمومی اجتماعی ، مهارت یادگیری تحصیلی و مفاهیم پایه گزارش تحلیلی به والدین ارائه می نماید.
 • تحلیل شیوای نتایجسروهانا تلاش نموده با کمک متخصصین خود اقدام به تحلیل ساده و قابل بیان نتایج کودکان در فضای بازی نماید از جمله این نتایج زمان حضور و تعداد دفعات درست یا نادرست پاسخ های ارائه شده به سوالات می باشد.
 • مقایسه های کاربردی نتایج با نرم جامعهبا توجه به نرم حیطه های روانشناختی موجود بدست آمده در تحلیل های بازی هانا، کارشناسان متخصص سروهانا با تحلیل های کاربردی امکان درک بهتری از شرایط موجود را فراهم خواهند آورد.
 • پیشنهادات کاربردیروانشناسان متخصص سروهانا تلاش دارند تا با ارائه پیشنهادات کاربردی به والدین نسبت به پرورش حیطه های مختلف روانشناختی کودک ، والدین را همراهی نمایند.
دانلود
_

دانلود بازی هانا 

_
مشاهده آنلاین
_

معرفی بازی هانا 

با بازی هانا و سبک آن بیشتر آشنا شوید

_